Om Havna

Notodden Motorbåtforening holder til i østløpet av Telemarkskanalen. Fra Skien er det omtrent 30 nautiske (Nm) mil til Notodden. Fra du er ferdig med slusene så er det ca. 25 Nm derfra og opp til Notodden.

Litt historie

Notodden Motorbåtforening ble etablert i 1923 og har i dag ca. 130 medlemmer

Vår forening ble stiftet 23. April 1923 og vi feirer altså 100 års jubileum i 2023. Klubbhuset kommer fra villamoen og har vært utehus, garasje, lekestue og hønsehus i sin tid.

Havna har også fått kjøpe «Huldra» en pensjonert slepebåt fra Tinfos. Vi bruker «Huldra» i havna som arbeidsbåt og til redningsbåt under bluesfestivalen.

Mye av anlegget er byttet ut på dugnad. Dette er et kontinuerlig arbeid, og målet er å ha et vel fungerende havneanlegg.

Tankbrygga er tatt ut av bruk som brygge, og fungerer som bølgedemper. 

Styret i havna

Formann:
Henning Østeby
90600009

Nestformann:
Jan Roger Gjuv
91617652

Havnsjef:
Frode Tvervik
90991065

Nesthavnsjef:
Arvid Kaasa
93239383

 

Kasserer:
Trygve Aasen
91847328

Sekretær:
Øyvind Rokne
48044187

Tillitsmann:
Arvid Helgesen
95151469

Webansvarlig: (ikke i styret)
Gøran Karlskås
91746467

 

Bryggene

TAnkMoloen

Pensjonert brygge, nå fungerer den som bølgemolo. Dette er gamle trykktanker fra Hydro sin tid på Notodden.

Faste plasser

De tre ytterste bryggene, Seilerbrygga, Søndre- og Norgdre brygge.
Her ligger medlemmene.

Gjestebrygger

De resterende bryggene består av longsideplasser, og er beregnet for de som skal være litt på besøk.

Vil du ha båten din her?

Bli Medlem og få din egen bryggeplass

Søknadsskjemaet ligger på Google dokumenter og det finner du her: