Styret

Formann:
Henning Tveiten Østeby
90600009

Nestformann:
Thor H. Jacobsen
90822570

Havnsjef:
Roar Kalbekkdalen
92497630

Nesthavnsjef:
Jan Roger Gjuv
91617652

Kasserer:
Trygve Aasen
91847328

Sekretær:
Øyvind Rokne
48044187

Tillitsmann:
Arvid Helgesen
95151469